flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 ІНСТРУКЦІЯ про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в Нікопольському міськрайонному суді відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

1.        Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» , „Положенням про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Територіального управління Державної Судової адміністрації в Дніпропетровській області", „Положенням про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Нікопольського міськраойнного суду Дніпропетровської області „ та визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації в Нікопольському міськраойнному суді Дніпропетровської області (далі - суді).

2.        Консультант суду далі ( відповідальна особа), яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою заступника голови суду, про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

3.        Заступник голови суду не пізніше однієї доби з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації надає доручення головному спеціалісту для узгодження з відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області здійснений розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1) та оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, (а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів), передає його відповідальній особі, яка готує інформацію на запит для надання його запитувачу інформації для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

4.        Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

5.        Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв'язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

6.       Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Дніпропетровській області від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області повідомляє керівника апарату суду про дату надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Дніпропетровській області.

7.       Керівник апарату суду упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт відповідальну особу, що готує запитувану інформацію для надання запитувачу копій документів.

8.        Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

9.          Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області повідомляє листом керівника апарату суду на запит останнього.