flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історія Нікопольського міськрайонного суду

Історія Нікопольського суду Дніпропетровської області починається з судової реформи 20 листопада 1864 року, після «Заснування судових установлень» коли було введено систему незалежних судів, де засідали мирові судді.

Судова реформа 1864р. була однією з найпослідовніших реформ ХІХ століття та узаконила в Росії нові буржуазні принципи судоустрою і судочинства.

Судові статути, які були підписані Олександром ІІ 20 листопада 1864 року передбачали створення системи місцевих і загальних судів, яка складалася: з мирових судів, з’їздів мирових суддів, окружних судів, судових палат. Судова влада мирових та окружних судів поширювалася на осіб усіх станів і на всі цивільні та кримінальні справи. Діяли ці суди в межах окремих ділянок та округів за які їх влада не розповсюджувалася.

Революція 1917 року поставила питання про необхідність створення в Україні власної судової системи.

Перехід від організації судових органів періоду громадянської війни до мирного часу проходив у надзвичайно складних умовах.

     20 травня 1932 року постановою ВУ ЦВК  і РНК УРСР про зміну в організації судових органів в Україні створюються міські та районні суди, які розглядали цивільні і кримінальні справи віднесені до їх підсудності.

16 серпня 1938 року був прийнятий закон «Про судоустрій Союзу РСР», союзних і автономних республік», за яким суд на території міста Нікополя належав до судів УРСР.

З початком війни суд припинив свою роботу. Після визволення України від фашистських загарбників, суд на території міста Нікополя відновив свою роботу.

З повоєнних років на території  міста Нікополя та Нікопольського району в 1955 по 1959 рік  році був Сталінський районний суд, Дніпропетровської області, с. Сталінське.

Працювали судді: Волошин Н.П., в.о. судді Кузнєцов В.Н.

З 1959 року змінилось найменування суду: з Сталінського районного суду на народний суд 2 участку Нікопольського району, Дніпропетровської області. 18.12.1960 року ліквідовано суд 2 участку Нікопольського р-ну, Дніпропетровської області в м. Орджонікідзе. (Інформація згідно книги наказів Сталінського народного суду)

В подальшому на території міста Нікополя та Нікопольського району було два суди: Нікопольський народний  районний суд та Нікопольський міський народний суд. Після набуття Україною незалежності у грудні 1991 року в країні в органах влади всіх рівнів відбувається реформування. Здійснюється удосконалення судової системи, діяльності судів.

Згідно Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української PCP «Про судоустрій Української PCP», Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів Української PCP» від 17 червня 1992 року № 2464-12 судовий процес проводиться суддею одноособово за участю прокурора, адвокатів, секретаря. Народні засідателі участі в судовому процесі не приймають. Це знайшло відображення у назвах судів: з 1993 року вони діють як Нікопольський районний суд та Нікопольський міський суд.

З початку 2002 року згідно Закону України «Про судоустрій», прийнятому 7 лютого 2002 року, суди мали назву – Нікопольський  районний ( місцевий) суд та Нікопольський міський (місцевий) суд .

До кінця 2002 року організаційне керівництво судами у межах і порядку, передбачених законодавством, здійснювалось Міністерством юстиції України, з початку 2003 року суди стали підвідомчими Державній судовій адміністрації України.

У 2004 році на підставі Указу Президента України від 15.03.2004 року №328/2004 «Про внесення змін до мережі та кількісного складу суддів місцевих судів» Нікопольський районний (місцевий) суд  Дніпропетровської області та Нікопольський  міський (місцевий) суд Дніпропетровської області  було об’єднано в Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської  області у складі 15 суддів, який розглядає як суд першої інстанції цивільні, кримінальні, адміністративні справи та справи про адміністративні правопорушення у передбачених законом випадках, за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів.

В Нікопольському районному суді працювали судді: Буркун В.В., Гришко І.М., Зуєва В.І., Решетнік М.І., Бабаніна В.А., Горбенко Н.В.,  Поліщук Р.А., Стовба С.М.

Головою Нікопольського (народному) районного суду були:

Буркун Василь Васильович,

з 1963 року по 1990 рік -  Гришко Іван Мифодійович;

з  1990 року по 2002 рік  - Зуєва Валентина Іванівна;

з 2002 року по 2004 рік Стовба Сергій Миколайович.

В Нікопольському міському суді працювали судді: Первіненко В.Н., Сиротенко А.В., Морозова С.В., Котелевец М.М.,  Каліновський А.Б., Поліщук Р.А., Бабаніна В.А., Невський В.А., Троян Н.А., Гришко Е.І., Фригін Ю.А., Горбенко Г.Ф., Стовба С.М., Шестакова З.С., Новикова О.В., Ненахов Т.В., Ачинович Н.В., Громак Е.О., Величко Н.В.

Головою Нікопольського(народного) міського суду були:

Первіненко Віктор Миколайович,

Котелевець Михайло Михайлович – 1978 рік по березень 1985 року,

Сіротенко Анатолій Васильович з березня 1985 року по липень 1987 року,

Морозова Світлана Василівна з липня 1987 року  по квітень 1990 року,

Горбенко Георгій Філіпович з квітня 1990 року  по травень 2000 року ;

з квітня 2000 року по грудень 2000 року обов’язки голови суду виконувала суддя  Морозова С.В.;

з грудня 2000 року по січень 2002 року обов’язки голови суду виконував суддя Стовба С.М. ,

з січня 2002 року по березень 2004 року на посаді голови Нікопольського міського суду перебувала Зуєва В.І.

 

25 березня 2004 року згідно Указу Президента України Нікопольський міський суд та Нікопольський районний суд було ліквідовано і створено Нікопольський міськрайонний суд, головою якого з червня 2004 року та по теперішній час являється Зуєва Валентина Іванівна.

Після утворення у березні 2004 року Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області до штатного розпису суду були внесені посади голови суду, заступника голови суду, суддів, помічників суду, помічника голови суду, консультантів, секретарів судового засідання, секретарів суду, судових розпорядників, секретар – друкарки, архіваріуса, кур’єра, робітників. Вперше за історію діяльності суду до штатного розпису була внесена посада керівника апарата суду. Апарат суду очолила Казанок Юлія Василівна. 

На даний час у Нікопольському міськрайонному суді Дніпропетровської області діє спеціалізація суддів з розгляду кримінальних проваджень та спеціалізація суддів з розгляду цивільних справ. Судді Нікопольського міськрайонного суду:

-         розглядають справи відповідно до процесуального законодавства;

-         у випадках, передбачених процесуальним законодавством, розглядають адміністративні справи, як суд адміністративної юрисдикції;

-         ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;

-         вирішують на зборах питання внутрішньої діяльності суду.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат. Роботу судових колегій забезпечують відповідні секретарі по цивільним, кримінальним та адміністративним справам канцелярії суду.

     Майже всі працівники суду мають відповідну освіту, або навчаються у вищих навчальних закладах.

    Останнім часом постійно вдосконалюється робота апарату суду, новий підхід до визначення функціональних обов’язків працівників, запровадження інформаційних технологій спрямовані на створення найбільш сприятливих умов для роботи суддів при здійсненні ними своїх професійних обов’язків щодо конституційного захисту прав і свобод громадян.