flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Нікопольського міськрайонного суд

1.Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4.Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5.Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи

-         документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності пов'язаної з державною таємницею;

-         перелік режимних приміщень, зон, територій;

-         документів з питань технічного захисту інформації ( якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).;

-         звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці;

-         акти перевірок наявності секретних документів;

-         листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівниками допуску до державної таємниці;

-         номенклатура працівників місцевого суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

-         номенклатура секретних справ;

-          протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці;

-         журнал обліку вхідних і підготовлених секретних документів;

-         акти на знищення секретних документів і справ;

-          акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації;

книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо.

6.Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7.Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

8.Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

9.Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10.Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад , накази голови суду та керівника апарату суду , тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

з адміністративно-господарських питань діяльності суду(окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

які містять матеріали службових розслідувань.

11.Матеріали особових справ та відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

12.Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних».

13.Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

14.Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково- реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

15. Журнали   розгляду судових справ та матеріалів суддею.

16. Журнали   реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

17.Контрольний       журнал судових справ і матеріалів, переданих для судді.

18.Журнал обліку окремих судових доручень інших судів.

19.Журнал       обліку апеляцій, апеляційних скарг та подань прокурора в кримінальних справах.

20.Журнал       обліку речових доказів.

21.Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом;

22.Розносна   книга для місцевої кореспонденції;

23. Журнал       видачі справ для ознайомлення.

24.Акти     знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву справ, документів та їх знищення.

25.Акти,   доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

26.Довідки      про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

27.Відомості      організаційного характеру щодо мобілізаційної підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.

28. Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.

29.Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду.