flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

      Базові показники роботи      
    Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області    
    (назва суду)    
перше півріччя 2020 року
       за (звітний період)      
                   
  згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року  
                   
                   
№  Показник Дані за звітний
період
 I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства
I.1 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду 1781
I.2 Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період 4583
I.3 Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період 4387
I.4 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду 1927
I.5 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду 503
I.6 Фактична кількість суддів 7
 II.Базові показники
II.1 Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік 503 26,10%
II.2 Відсоток розгляду справ 95,72%
II.3 Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю 627
II.4 Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю 909
II.5 Середня тривалість розгляду справи (днів) 66
II.6 Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень 16.02.2018
II.7 Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду 15.03.2018
II.8 Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) 4
II.9 Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) 90,00%

 

        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
       
       
Базові показники ефективності діяльності
    Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області  
                 
перше півріччя 2020 року
                 
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік
1. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 2196 2196
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 527 527
2. Кількість справ і матеріалів, що надійшли 4299 4299
3. Кількість розглянутих справ і матеріалів 4391 4391
4. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 2103 2103
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 616 616
5. Кількість скасованих судових рішень 39 39
6. Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду    
в т. ч. визнаних обґрунтованими     
7. Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
927,86 927,86
8. Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
11225 11225
9. Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
1403 1403
10. Кількість працівників апарату суду на одного суддю    
11. Відсоток розглянутих справ 95,72 95,72
12. Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 627,29 627,29
13. Відсоток скасованих судових рішень 0,89 0,89
14. Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
161 161
15. Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
7822 7822
16. Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
так так
17. Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
16.02.2018 відмінно та добре 90% 16.02.2018 відмінно та добре 90%
      Базові показники роботи      
    Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області    
    (назва суду)    
2019 рік
       за (звітний період)      
                   
  згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року  
                   
                   
№  Показник Дані за звітний
період
 I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства
I.1 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду 2005
I.2 Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період 11578
I.3 Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період 11166
I.4 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду 2095
I.5 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду 448
I.6 Фактична кількість суддів 7
 II.Базові показники
II.1 Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік 448 18.70%
II.2 Відсоток розгляду справ 96,38%
II.3 Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю 1595
II.4 Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю 1895
II.5 Середня тривалість розгляду справи (днів) 57
II.6 Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень 16.02.2018
II.7 Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду 15.03.2018
II.8 Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) 4
II.9 Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) 90,00%

 

                 
        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
       
       
Базові показники ефективності діяльності
    Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області  
                 
2019 рік
                 
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік
1. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 2049 2049
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 423 423
2. Кількість справ і матеріалів, що надійшли 5713 11578
3. Кількість розглянутих справ і матеріалів 5727 11166
4. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 2032 2095
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 489 544
5. Кількість скасованих судових рішень 47 103
6. Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду    
в т. ч. визнаних обґрунтованими     
7. Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
1108,86 1895,00
8. Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
13110 25944
9. Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
1456 3243
10. Кількість працівників апарату суду на одного суддю    
11. Відсоток розглянутих справ 100,25 96,38
12. Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 818,14 1595,00
13. Відсоток скасованих судових рішень 0,82 0,92
14. Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
108 171
15. Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
5314 12154
16. Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
Так Так
17. Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
16.02.2018 - відмінно та добре 90% 16.02.2018 відмінно та добре 90%

 

                 
        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
       
       
Базові показники ефективності діяльності
    Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області  
                 
2017 рік
                 
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік
1. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 2149 2149
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 324 324
2. Кількість справ і матеріалів, що надійшли 4345 9982
3. Кількість розглянутих справ і матеріалів 4502 10058
4. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 1991 2066
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 398 434
5. Кількість скасованих судових рішень 72 147
6. Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду    
в т. ч. визнаних обґрунтованими     
7. Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
541,17 1010,92
8. Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
12728 26462
9. Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
1414 2940
10. Кількість працівників апарату суду на одного суддю    
11. Відсоток розглянутих справ 103,61 100,76
12. Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 375,17 838,17
13. Відсоток скасованих судових рішень 1,60 1,46
14. Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
207 411
15. Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
4661 10574
16. Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
Так Так
17. Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
   

 

                   
      Базові показники роботи      
    Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області    
         
2017 рік
       за (звітний період)      
                   
  згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року  
                   
                   
№  Показник Дані за вітний
період
 I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства
I.1 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду 2171
I.2 Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період 10240
I.3 Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період 10309
I.4 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду 2083
I.5 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду 401
I.6 Фактична кількість суддів 12
 II.Базові показники
II.1 Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік 401 19,25%
II.2 Відсоток розгляду справ 100,67%
II.3 Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю 859
II.4 Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю 1034
II.5 Середня тривалість розгляду справи (днів) 62
II.6 Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень  
II.7 Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду  
II.8 Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно)  
II.9 Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5)  

 

        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
       
       
Базові показники ефективності діяльності
    Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області  
                 
перше півріччя 2017 року
                 
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік
1. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 2177 2177
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 331 331
2. Кількість справ і матеріалів, що надійшли 4524 4524
3. Кількість розглянутих справ і матеріалів 4516 4516
4. Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 2177 2177
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 412 412
5. Кількість скасованих судових рішень 67 67
6. Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду    
в т. ч. визнаних обґрунтованими     
7. Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
558,42 558,42
8. Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
12728 12728
9. Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
1414 1414
10. Кількість працівників апарату суду на одного суддю    
11. Відсоток розглянутих справ 99,82 99,82
12. Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 376,33 376,33
13. Відсоток скасованих судових рішень 1,48 1,48
14. Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
207 207
15. Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
4661 4661
16. Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
Так Так
17. Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
з 05.09.2016 року по 09.09.2016  

 

      Базові показники роботи      
    Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області    
         
перше півріччя 2017 року
       за (звітний період)      
                   
  згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року  
                   
                   
№  Показник Дані за вітний
період
 I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства
I.1 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду 2180
I.2 Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період 4528
I.3 Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період 4532
I.4 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду 2167
I.5 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду 365
I.6 Фактична кількість суддів 12
 II.Базові показники
II.1 Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік 365 16,84%
II.2 Відсоток розгляду справ 100,09%
II.3 Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю 378
II.4 Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю 559
II.5 Середня тривалість розгляду справи (днів) 67
II.6 Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень Так
II.7 Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду Так
II.8 Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) 4
II.9 Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) 4