flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області провів опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду

15 березня 2018, 09:02

У період з 12 по 16 лютого 2018 року на виконання рішення Ради суддів України від 02 квітня 2015 року № 28 та для практичного запровадження проекту «Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області проводив опитування громадян-відвідувачів суду стосовно якості правосуддя, а також ефективності роботи зазначеної судової інстанції по рядку показників з метою виявлення позитивних та негативних аспектів в діяльності суду, формулювання нагальних рекомендацій та пропозицій по покращенню якості роботи суду.

Анкета анонімного опитування складалася з двох блоків питань. У першому блоці містилися питання щодо загальної характеристики респондента. А вже другий блок питань був присвячений саме функціонуванню суду, роботі структурних підрозділів та працівників апарату суду тощо.

Підсумовуючи результати опитування повідомляємо, що у проведенні анкетування взяли участь 20 респондентів, середній вік яких становив: від 18-25 років – 2 особи (10 % опитаних), 26-39 років – 8 осіб, що складає 45 % від загальної кількості опитаних громадян, 40-59 – 7 чоловік (35 %), 60 років і старше – 3 особи (10%). Як вбачається з наведених статистичних даних  найактивнішими відвідувачами суду були особи віком від 26-39 років. Із них: чоловіків – 9 (45 %), жінок – 11 (55 %). 18 опитаних людей проживає в населеному пункті, де розташований цей суд або 90 % опитаних. Особисто себе представляли у суді 9 осіб (45 %).

Щодо рівня освіти, то слід зауважити, що середню та неповну середню освіту мали 2 осіб, що складає 10 % від опитуваних, базову вищу – 1 (5 %), повну вищу – 17 осіб (85%). Вищу юридичну освіту мають 13 особи, що складає 65 % від кількості опитуваних.

Перший раз відвідали суд 3 осіб (10%), 2-5 разів – 5 осіб (30 %), 6 і більше – 12 особи (60%).

Учасниками цивільного процесу були 13 осіб, кримінального процесу – 3 осіб, справ про адміністративні правопорушення  - 2 осіб, адміністративного процесу - 2.

Розгляд справ не розпочато щодо 3 осіб, справи перебувають в процесі розгляду – 9 осіб, розгляд справи завершено – 8 осіб.

Повнота та ясність інформації

Сприйняття роботи працівників апарату суду

       

     Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами

     

     

     Дотримання строків  судового розгляду

     

     Сприйняття роботи судді

     

     Два респондента вказали, що через неналежну організацію роботи суду не відбулися  судові засідання по їхнім справам. Це насамперед, пов’язано з великою навантаженістю на суд. Адже на 2017 рік згідно штатного розпису  Нікопольського міськрайонного суду кількість суддів становить - 16,  станом на 01.01.2018 року в штаті Нікопольського міськрайонного суду рахується 8 суддів.

     Підсумки анкетування свідчать, що респонденти в цілому задоволені організацією роботи суду, якістю та доступністю інформації для відвідувачів суду, умовами перебування у приміщенні суду.

     Також анкета містила блок питань, направлених на з’ясування рівня довіри громадян до судової влади в Україні та безпосередньо до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області суду. З’ясовано, що більшість громадян сприймають роботу суді позитивно. Такі ж показники виявлені щодо працівників апарату суду. Загальна оцінка якості роботи суду знаходиться на високому рівні та становить «5» та «4» за 5-бальною шкалою.

     Незважаючи на досить позитивну оцінку різних аспектів функціонування суду, анкетування дозволило виявити деякі проблемні питання. Це буде взято до уваги керівництвом суду, адже рекомендації відвідувачів суду сприятимуть вдосконаленню організації роботи суду для досягнення  належного рівня відповідності суспільним очікуванням щодо ефективності судових процедур та якості судових послуг.